خدمات مشتریان CRM تحت وب

هر سازمانی که حیات آن به رضایت مشتریان ربط دارد باید برای بهبود روابط و پیگیری منظم به فکر نرم افزار CRM باشد . این نرم افزار در قالب تحت وب ارائه شده است و با سایر ماژول های سپهر گستر مرتبط است.

این نرم افزار بر اساس نیاز سنجی که در کسب و کارهای مختلف صورت گرفته بر اساس ایده ای نو طراحی و تحلیل شده است از بارز ترین ویژگی های این نرم افزار CRM سادگی و سهولت در عملکرد آن برای کاربر است.

بخش های مختلف نرم افزار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

  • سیستم گردش کار حرفه ای
  • زمانبدی دوره ای و تکرار خودکار کارها تا رسیدن به نقطه پایان کار
  • تمرکز بر بازاریابی مبتنی بر پیگیری 
  • استفاده از فناوری های نرم افزاری روز دنیا در طراحی و توسعه 
  • ارتباط دو طرفه با سایر نرم افزارهای تحت وب شرکت سپهر گستر
  • امکان درج یاداشت و امکان جستجو در یاداشت ها به صورت هوشمند
  • قابلیت درج برچسب روی کارها و گرفتن فیلترهای مختلف بر اساس  برچسب کارها
  •