سال مالی پیوسته یا تفکیک شده در حسابداری

با پیشرفت روز افزون تکنولوژی های پایگاه داده محدودیت ها برداشته شده و امروزه ما دیتابیس هایی را داریم که قادر به ذخیره سازی میلیاردها رکورد در چندین سرور به صورت توزیع را دارد . در شرکت های تولید کننده نرم افزار 2 نوع دیتابیس مورد استفاده قرار دارد  sql  و Nosql که معمولا جهت استفاده در نرم افزارهایی که ثبت و ذخیره اطلاعات با پیچیدگی های همراه است نوع Sql کاربردی تر است . در گذشته باور بر این بود که سال مالی یعنی شروع همه چیز از نو حتی ایجاد یک پایگاه داده جدید و.. اما این باور امروزه منسوخ شده است و ذخیره سازی اطلاعات مالی چندین سال در یک دیتابیس امکان پذیر است .
همچنین دسترسی به اطلاعات مالی سالهای گذشته و استفاده از گزارشات سال های قبل برای حسابداران بسیار کابردی است . لذا بنا به قوانین مربوط به حسابداری شرکت ها دوره های مالی را معمولا یک ساله از تاریخ 1 فرودین تا 29 اسفند هر سال در نظر میگرند و مانده تعدادی از حساب ها را در سند افتتاحیه و اختتامیه سال جدید وارد میکنند . از این رو بنا به اهمیت این قانون در نرم افزار حسابداری تحت وب سپهر گستر نیز این ویژگی گنجانده شده است .

اما به طور کلی محدودیتی در ذخیره سازی اطلاعات چندین سال در یک پایگاه داده وجود ندارد.

حسابداری تحت وب